Anna Kreiser

Anna Kreiser
Strateg i konsultant digital

Profesjonalistka związana z marketingiem B2B oraz branżą IT. Przez wiele lat po stronie klient odpowiadała za opracowanie i wdrożenia strategii marketingowych oraz cyfrowych, zarówno w polskich jak i zagranicznych software house-ach. Obecnie prowadzi własną firmę doradczą DIGITALKOD CONSULTING na styku marketingu, nowych technologii i biznesu. Jako niezależny konsultant wspiera prezesów, marketerów oraz menedżerów w strategicznym rozwoju i transformacji przedsiębiorst oraz budowie klientocentrycznych organizacji. Doradza, jak lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych klientów, z myślą o wzroście biznesu. W czasie wolnym dzieli się wiedzą jako prelegentka na branżowych konferencjach, wykładowca akademicki oraz mentorka programów akceleracyjnych. Pasjonatka i promotorka zagadnień związanych z Customer Experience (CX), digitalizacją, sztuczną inteligencją oraz automatyzacją działań i procesów. Wierzy w relacje i to, że w życiu oraz biznesie najważniejszy jest człowiek.